Gazteleraz >>

Hona hemen Bilboko Udalak 2015-2016 kurtsorako atera egin duen dirulaguntza:

Subv. aprendizaje de euskera 2015-2016

Interesgarria aurkituko duzuelakoan,