Bizkaiko eskaut taldeek haur eta nerabeen kontrako indarkeriari aurre egiteko babes-protokoloa onartu dute

  • Protokoloaren helburua da taldeak seguru eta indarkeriarik gabeko guneak izatea.
  • Eskaut taldeetako 250 gazte boluntario baino gehiago prestatu dira Protokoloa ezarri ahal izateko.

 

Euskalerriko Eskautak Bizkaia mugimenduak kide guztientzako espazio seguruak izan zitzan urratsak emateko konpromisoa hartu zuen. Eta lehen urratsa haurren eta nerabeen aurkako indarkeriaren aurka babesteko protokolo bat sortzea izan da. Protokoloa, beraz, mugimenduan agertzen diren indarkeria-kasuak prebenitzeko, behar bezala detektatzeko eta haiei erantzuteko tresna bihurtzen da, mugimenduan espazio segurua izan dadin, bai neska-mutilentzat, bai monitoreentzat.

Mugimenduko talde guztien beharrei erantzungo dien kalitatezko erantzuna eskaini ahal izateko, aurreko ikasturtean lan-batzorde bat sortzea erabaki zen, honako hauek osatua:

  • Delegaritzako 4 pertsona (zuzendaritza eta ejekutibo taldekoak).
  • Eta EDE Fundazioko pertsona bat, mugimenduari laguntzeko apustu estrategikotik (Naiara San Martinek ordezkatua).

Batzorde horretan beharrezkotzat jotzen da gaian aditua den pertsona bat egotea, protokoloa sortzean batzordeari aholkuak eta laguntza eman diezazkiokeena. Horretarako, Eva Silvan Miracle aholkularia dago. SAVE the Children Euskadi erakundea martxan jartzea bultzatu zuen. Erakunde horrek 10 urte baino gehiagoz zuzendu zuen, kausa garrantzitsuenarentzat, haurtzaroarentzat, lan eginez. Azterlanak, ikerketak, eragin politikoko programak eta sozializazioa lantzen parte hartu du, diziplina anitzeko taldeak koordinatuz.

Egindako lana taldeetako koordinatzaileekin kontrastatu zen joan den ikasturtean, eta aurten zorrotzago aurkeztu zitzaien begirale guztiei, zonaldeetako prestakuntza-jardunaldi batean. Gune horretan urratsez urrats aurkeztu ziren protokoloaren edukia (babesaren oinarrizko printzipioak, indarkeria-kontzeptua eta -motak, kasuak detektatzea, protokoloaren erabilera) eta haren atzean dagoen lan-apustua.

Haur guztiek dute eskubidea beren zaintzaz arduratzen diren helduek ingurune seguru eta babesgarri bat berma diezaieten, beren garapen osoa eta beren eskubideen erabateko inplementazioa ahalbidetuko duena, indarkeria mota bat bera ere ez jasatea barne.

Protokolo hori aitzindaria da gure inguruko aisialdiko hezkuntzaren esparruan, eta, horregatik, EEBk Scout mugimendu katolikoan egiten ari den lanarekin kontrastean lan egin du, eta Bilboko elizbarrutiko prebentzio-batzordearekin ere kontrastea egin da.

Prozesu hori ez da hemen amaitzen; gure ustez, bide luzea eta garrantzitsua dago gure kide guztiak babesteko, eta prestakuntzak oso eginkizun garrantzitsua du; horregatik, prestakuntza-espazio gehiago sortzen ditugu, eta eduki berri gisa sartuko dira EDE Fundazioko astialdiko eskolak ematen dituen begirale- eta zuzendaritza-ikastaroetan.

Amaitzeko, BBK Fundazioaren laguntza nabarmendu behar da, protokolo hau sortu, editatu eta inprimatzeko gastuetako batzuk ordaindu dituen diru-laguntza baten bidez, besteak beste.

Partekatu!